niedziela, 25 sierpnia 2013

Konferencje, sympozja...

        Lato się jeszcze nie skończyło ale mogę tegoroczny sezon uznać za udany. Mam tu na myśli sprawy związane z uczelnią no i oczywiście te luźniejsze nasze wspólne spotkania ;) 

        Pierwsza z dwóch majowych konferencji pt. VI Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów odbyła się na Politechnice Warszawskiej. Sympozjum było poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsienicowych, ich rekonstrukcji oraz konserwacji. Tematyką przewodnią tego spotkania były układy przeniesienia napędu. Podczas części plenarnej zostały wygłoszone referaty. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w postaci plakatu lub ekspozycji obiektu w części wystawowej. Pojazdy historyczne były eksponowane na wewnętrznym parkingu wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.


       W dniach 16 i 17 maja br. odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Konserwacja i Odbudowa Obiektów Zabytkowych oraz Pojazd Zabytkowy w Ruchu Drogowym - Wymogi i Ograniczenia. Celem konferencji było przybliżenie zasad konserwacji i renowacji stosowanych w muzealnictwie zgodnie z zasadą zachowania oryginalności i oceny stanu pojazdów pod tym względem. Omówiono kwestie techniczne i prawne dotyczące opinii rzeczoznawcy przeznaczonych dla Konserwatora Zabytków oraz dla Stacji Kontroli Pojazdów. Przedstawiono zasady wprowadzania ograniczeń dotyczących eksploatacji pojazdów zabytkowych niespełniających wymagań określonych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym tak, aby były zgodne z zasadami zachowania bezpieczeństwa. Ostatni punkt jaki został przedstawiony to metody i narzędzia umożliwiające wycenę wartości rynkowej pojazdów zabytkowych z uwzględnieniem rzeczywistego stanu zachowania pojazdu. Dla zainteresowanych szczegółowa relacja ze spotkania: Instytut Techniki Motoryzacyjnej.


        Międzynarodowa Konferencja w Słupsku nt.: „Innowacje w Motoryzacji a Ochrona Środowiska” to sympozjum, po którym został opublikowany artykuł "Badanie Techniczne Pojazdu Zabytkowego".
        Również w tym roku nasze pojazdy wystawiliśmy na XI Bałtyckim Festiwalu Nauki na terenie Politechniki Gdańskiej.

Zapraszam wytrwałych :) no i oczywiście zainteresowanych do zapoznania się z fotorelacjami:

VI Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów, Politechnika Warszawaska

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Konserwacja i Odbudowa Obiektów Zabytkowych oraz Pojazd Zabytkowy w Ruchu Drogowym - Wymogi i Ograniczenia, Szreniawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz